Design af unge

Bæredygtighed og brugen af alternative energi- og transportformer går igen

Unge designer byer

Over 250 unge er kommet med forslag til, hvad en god og bæredygtig by er i forbindelse med konkurrencen Design din by udskrevet af Skov & Landskab på LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Idérigdommen har været stor og omfatter bl.a. Urban Farming for hjemløse, skaterpark med kig til Rosenborg Slot og alarmer på kajkanten i Flensborg, så fulde folk ikke falder i havnebassinet. 1. præmien går til forslaget om et nyt grønt og frodigt Vesterbro Torv i Århus med øko-café og masser af siddepladser.

På siden her kan man finde ideer til, hvad der skal indgå af overvejelser omkring byens form, byens indbyggere og bæredygtighed.

Emneord: by byplan, byplanlægning, befolkning, struktur, infrastruktur

Design din by

Design din by er udviklet i samarbejde med Skov & Landskab, LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, som et led i markedsføringen af uddannelsen i Landskabsarkitektur. En kreativ uddannelse, der handler om bæredygtig udvikling af byer og landskaber, forvaltning af natur og planlægning af parker.

Forslaget kombinerer det sociale, pædagogiske og miljømæssige og er nået frem til en sjov – og lidt gakket – løsning, der sætter fantasien i gang.

Landskabsarkitekter med speciale i kommunikation. Byrumsdesign, landskabsplaner og byggemøder ud med forskningsformidling, strategisk kommunikation på Danmarks Journalisthøjskole, kommunikationsplaner og strategisk tænkning på Skov & Landskab.

Hvad er god by?

Hvad er bæredygtig byudvikling?

Hvordan designer du nye sammenhænge mellem by og land?

Har du et bud på et svar, så deltag i konkurrencen ”design din by”, som er udskrevet af Skov og Landskab på Frederiksberg.

Ideen med konkurrencen er at stimulere nye tænkemåder, statements og refleksioner om fremtidens by. Du kan være med til at give ny inspiration til fremtidens byplanlægning. Konkurrencen har tre temaer:

* Den interaktive by
* Den foranderlige by
* Den grænseløse by

ARKITEKTUR OG DESIGN

Drømmen skal starte et sted

Drømmer du om at skabe designløsninger til virksomheder eller om at bygge koncerthuse, vindmøller eller den næste 0-energibolig? Eller er det dig, der gør fremtidens byer og pladser til steder, hvor mennesker trives og har lyst til at være?

Arbejdsformen i Design og arkitektur

Arbejdsformen i Design og arkitektur er primært projektarbejde, hvor du skal lære af både dine egne og af professionelle designere og arkitekters projekter. Du skal analysere og diskutere forskellige eksempler på design og arkitektur fra din hverdag, og du skal også lære at se Design og arkitektur i lyset af tid, sted, kultur og samfund.

Vælger du Design og arkitektur skal du have lyst til at give dine idéer frit spil, du skal være frisk på at komme ud af huset for at se og opleve design og arkitektur, og du skal fordybe dig i en teori eller en metode og afprøve den i virkeligheden.

Foto taget ved forevigt.dk

Design

 En designer

Traditionelt anskues design som en formgivning, f.eks. udformning af et produkt som tøj, en illustration eller en plan. En designer (tidligere kaldet en dessinatør) er et bredt udtryk for personen, som står for denne udformning. Resultatet kan man kalde et design.

At designe er et udtryk for den proces, hvorved man formgiver noget. I denne proces overvejer man ofte resultatets æstetiske og funktionelle egenskaber. Design kan også være at give en ting en lyd, f.eks. en el-bil således den ikke er lydløs, dette kaldes skeuomorfisme. Der findes mange forskellige fag og professioner, der handler om design i sin klassiske opfattelse: