Kreativitet er ikke en færdighed

Jeg snakkede med en god kollega i vuggestuen jeg arbejder i forleden, om kreativitet i forhold til vores grundmotorik.

Vores tema lige nu i Dagtilbuddet er kreativitet og min kollega er ved at uddanne sig til motorikvejleder.

Egentlig har jeg holdt lav profil i vuggestuen mht. at snakke om hvor vigtigt det er for børnene (og os voksne) at være kreative sammen og alene, selvom jeg er certificeret Kreativ Coach efter Kaizen-Muse princippet.

At arbejde med vuggestuebørn handler i den grad om at bruge kaizen som betyder “continuous improvement with small steps”, eller løbende forbedringer ved små skridt.

Det at lære at kravle, gå og selv tage tøj på er en lang process af små øvelser. At prøve igen og igen og igen……indtil man en dag kan.

Så det at være kreativ coach er en fantastisk match med vuggestuearbejde og jeg elsker det.

Men tilbage til samtalen med min kollega.

Det var en meget interessant samtale om hvorfor det er vigtigt at små børn har deres grundmotorik i orden.

Det ved min kollega rigtig meget om men lige kort, så er grundmotorik bl.a. at løfte hovedet, trille, kravle, sætte sig, gå, løbe. De er bevægelser i børns udvikling som de laver uanset hvor de kommer fra og hvornår de er født.

Så kom vi til at snakke om sammenhængen imellem motorik og kreativitet.

  • Kreativitet er ikke en færdighed.

Det er det ikke, fordi kreativitet er udført fantasi (applied imagination), altså vores måde at tænke på og udtrykke vores fantasi på.

Det er ikke hvor god du er til at håndtere saksen der definerer om du udfører noget kreativt. Saksen er dit redskab i din kreativitet.

Et andet eksempel at at skrive.

Du er ikke kreativ fordi du kan tænde for en computer og åbne et Word dokument.

Men det at lave sætninger ud fra dine tanker, dine følelser og din fantasi, det er en kreativ handling.

Saksen (eller malerpenslen, computeren, kroppen etc.) er et redskab for at udtrykke kreativiteten. Et medium.

  • Kreativitet er personlig.

Kreativitet er ikke rigtigt eller forkert.

Og det er det HELT FANTASTISKE ved kreativitet.

Det kommer indefra, inde fra dig og er derfor unikt.

Det er forskelligt fra menneske til menneske, fordi vi som mennesker er forskellige.

Vi kan have forskellig smag, men det er noget helt andet.

Min kollega har ret i noget.

Det er en fordel at øve sin motorik, også i forhold til kreativitet.

Og det er det bl.a fordi, jo mere man kan motorisk, jo nemmere er det at udforske forskellige former for fysisk aktivitet.

Der er også velvære og glæde ved at kunne bruge sin krop på mange måder.

F.eks. er dans og gymnastik fantastiske kreative udtryksformer.

Man kan ikke sige at man kun kan være kreativ hvis man har styr på sin motorik. Fordi der er kreativitet i stort set alt. Matematik, sprog – at skrive en dansk stil er en kreativ handling – og fysik, kemi og stort set alt andet.

Kreativitet er “hot stuff” nu.

Derfor er det en vigtig samtale og en super spændende én.

Man ved at det er kreativ tænkning der skal til for at finde nye løsninger på gamle problemer vi selv har skabt.

Forskning viser, at mennesker med kreative, sociale og følelsesmæssige evner vil klare sig bedre i fremtiden.

Så skal vi lige have at uddannelsessystemerne følger med. 🙂

Hvad er kreativitet?

Hvad er kreativitet?

En kollega spurgte om jeg ikke kunne skrive på min blog om, hvad det der kreativitet er for noget.

“Du læser alle de bøger på engelsk, men kan du ikke skrive det på dansk?”

Jo, det gør jeg gerne. 🙂

Hvad er kreativitet?

Sir Ken Robinson definerer det som

“udført fantasi som er original og har mening”. (applied imagination that is original and adds value)

Scott Barry Kaufman og Carolyn Gregoire skriver i “Wired to Create” fra 2016:

“Expressions of originality and meaningfulness in daily life”

Jeg tolker de to definationer som værende ens, udtrykt på forskellige måder.

Jeg skal være ærlig og sige, at det har taget mig et stykke tid, at få det ind under huden, at det skal have en mening.

Men det betyder egentligt bare, at din kreative handling skal være betydningsfuld for dig.

Jeg læser virkelig mange bøger om kreativitet og relaterende emner og der er rigitg mange meninger om hvad kreativitet er.

Men det er Sir Ken’s defination jeg ender med at vende tilbage til, når jeg selv skal forklare hvad kreativitet er.

Men jeg vil godt tilføje lidt.

Kreativitet er personligt.

Og det er altså super vigtigt at forstå. Specielt når det gælder i uddannelses sammenhæng.

Det ligger naturligt for os mennesker at drage konklusioner og opdigte historier selvom vi ikke kender alle facts, så er det vigtigt at vide, at kreativitet ikke kan flaskes og sælges som  værende en enten/eller ting.

Selvom mange prøver 😉

Kreativitet er personligt. Simplethen fordi der ikke findes to mennesker som er ens.

Godt så!

Kort fortalt er kreativitet noget du “tænker frem” fra din unikke fantasi og så udfører det.

Det er noget vi tænker, forestiller og/eller føler og så udtrykker det.

D.v.s at man bruger sin kreativitet mere, hvis man selv udvikler noget, end hvis man “bare” følger en plan fra A til B.

Jeg håber det giver det mening.

Kreativitet er et meget stort og meget omtalt emne i disse år og der er en hel række spørgsmål i forbindelse med det jeg har skrevet her. Og snakken fortsætter.

Men for at have noget definérbart når vi snakker om hvad kreativitet er, er det her et godt udgangspunkt.

Har du noget at tilføje, hører jeg det selvfølgelig gerne 🙂

Hvad er forskellen på Innovation og Kreativitet?

Hvad er forskellen på Innovation og Kreativitet?

Hvad tænker du på, når du tænker på innovation?

Hvad tænker du så på, når du tænker på kreativitet?

Hvis du lige fik billeder i dit hoved af mænd i jakkesæt og firmaer og store koncerner, da du tænkte på innovation og billeder af kulørt kunst, kvinder og børn med perleplader, da du tænkte på kreativitet, så er du fuldstændig som næsten resten af befolkningen.

Det er nok den mest gængse opfattelse af hvad kreativitet og innovation er.

En anden opfattelse er, at de er det samme.

Den er bare ikke rigtigt.

Forskellen på innovation og kreativitet

Innovation er resultatet af kreativitet.

Innovation er en nyskabelse, som er blevet til på baggrund af ny kreativ tænkning, en masse fejl lavet og som oftest, af rigtig mange mennesker over en årrække.

Innovation sker når der bliver skabt noget nyt på baggrund af gammel viden og erfaring og tilført ny viden og udvikling. Populært sagt, er det en ny måde at gøre noget på.

Hvad er kreativitet?

Men jeg gør det så gerne igen, fordi det ganske enkelt er et af mine yndlingsemner.

  • Kreativitet er personligt.
  • Din kreativitet er det, der gør dig til dig.
  • Det er dit unikke, personlige udtryk.
  • Kreativitet er arbejde. Meget arbejde. Sjovt og meningsfyldt arbejde. Og til tider hårdt arbejde.
  • Kreativitet er, at slippe kontrollen.
  • Kreativitet betyder, at du skal kunne læne dig ind i det ukendte, på ukendt territorium, ud over din komfortzone.

At være kreativ betyder, at du udfører noget der er nyt på en eller anden måde.

Du skal vise dig selv, give noget af dig selv.

Kreativitet er et kognitivt redskab til at se nye muligheder og udføre nyt på.

Det er en forudsætning for udvikling.

Sir Ken Robinson siger at kreativitet er

“Applied imagination that adds value”

Altså udført fantasi, som har en form for værdi. Ikke nødvendigvis værdi for hele verden, men i hvert fald for dig.

Kreativitet gør dig medskaber til dig eget liv.

Hvad er kreativitet ikke?

Det er f.eks. ikke en kreativ handling at tegne mandala’er. Det er godt for ro, koncentration og fokus, følelser og meditation og alt muligt andet fedt.

Men det er ikke en kreativ handling.

Der skal noget kreativ tænkning, noget didaktik, ind over over, som bliver udført i en handling, før vi kan sige det er kreativt.

Der er absolut intet galt med at male og lave perleplader. Der er SÅ meget fantastisk læring og ro i at male inden for stregerne.

Og så er kreativitet ikke en færdighed.

Der er altså ingen innovation uden kreativitet

Man gør klogt i, at lægge sit fokus på kreativiteten og hvordan man får øvet sig i forskellige kreative udtryk, som man synes kunne være interessant.

Hvis arbejdspladser og firmaer vil have innovation og innovative tiltag, skal man træde et skridt tilbage og kigge på hvordan kulturen er på arbejdspladsen.

Hylder man fejl, eller vil man for alt i verden helst undgå dem?

Snakker man bag ryggen på sine kolleger?

Går lederen forrest eller ved siden af de ansatte?

Bliver de ansatte lyttet til, passet på og opfordret til videreuddannelse?

At svare på de spørgsmål, er et godt sted at starte, hvis man vil have kreative medarbejdere og endda ende med innovative løsninger.

Innovation er fedt og vigtigt.

Men det aller, aller vigtigste er, at arbejde med sig selv på en måde, hvor man er åben overfor nyt, ny læring, nye måder at gøre ting på og så at man lader sig styre af sin nysgerrighed og ikke sin frygt.

Det er ikke noget der sker på én dag. Kreativitet kræver øvelse.

Så det er hulens godt at få begyndt 😀

SEO pages

Search Engine Optimization Tricks You Should Know

Search engine optimization is a complex and ever changing method of getting your business the exposure that you need to make sales and to build a solid reputation on line. To many people, the algorithms involved in SEO are cryptic, but the basic principle behind them is impossible to ignore if you are doing any kind of business on the internet. This article will help you solve the SEO puzzle and guide you through it, with some very practical advice!

When designing your site for SEO, make sure to include relevant keywords in the title tag. Since these words will show up as the title to your page, it is the single most important place to put the relevant keywords. However, make sure your title tag is no more than six to seven words in length.

When you develop SEO pages, it pays to have lots of shorter pieces on related topics instead of a single long one. A long page will not get you additional attention from a search engine. Also, many viewers don’t read the whole article if it is too long.

When setting up your site with SEO, be aware of how search engine spiders view your page. For example, while using images for navigation links may look attractive to human viewers, it will hurt your search engine rankings. Your rankings, and your reputation for users with accessibility issues, will be increased if you use primarily text or at least provide a text alternative for image links.

Including keywords as well as their common misspellings can help optimize your search engine results. Search engines will optimize your results for all your listed keywords after they analyze the metatags. For example, if your website is about shot glasses, put “shot glasses” in your metatag but also include “shot glases” and “shotglasses”.

One of the most important elements of the optimized site is appropriate keyword density. The total use of keywords on any given page should be less than 20 percent.

Make a number of mini-sites that lead back to your main site. This way, each site can focus on one or two keywords and have a fully functional site that you can optimize and get traffic for, but serves a dual purposes since it will link back to your main website. The more mini-sites you have, the more point to your original site, and that will cause it to rise in the search engine page rankings.

Search engine optimization is a useful tool yet do not fall into the belief that your blogs or articles should contain a ton of keywords. Visitors to your site do not want your articles or blogs to read like a list of words. Your content should be creative and you should still write for your followers, customers and visitors; not just to get more people to look at your content by having your site show up first in a search engine result.

To improve the chances of users finding your site through keywords, perfect your keyword density. If you use a keyword too frequently, search engines will ignore it, and not using it enough makes it harder for search engine to recognize. A keyword density of about three to five percent is optimal for search engines, and will give you much better results.

When you bid on keywords in a pay-per-click (PPC) affiliate marketing program, remember that cheaper is almost always better. Online customers are a fickle often, and it is impossible to guarantee success by buying expensive ads. It is much better to spread your budget out across lots and lots of cheap ads. More ads give you more chances to make a sale and recoup your advertising costs.

If you are trying to get your site going and want it to show up at the top of the search results, you need to make sure that you write great unique content. If your content is not unique, you will never rise above other websites that have the same thing.

Find the right keywords to list your website with Google. You can use the Google Keyword Tool for that. You should use a keyword that gets over a thousand searches a month, and that correspond to websites that do not get as much traffic as you do. This way, your website will appear on top of the search results.

To make sure search engine trackers can read your links, avoid using java-script drop down menus. Although this type of menu is aesthetically pleasing, search engines can not use them to find the pages they link to. For search engine optimization purposes, simple text links to your pages are always best.

Put yourself in the shoes of the customer when you are picking out your tags. Find out what terms are actually used when people search for your product or service.

When you post articles on article directories to get backlinks, keep the quality of the article you are posting foremost in your mind. The reader is not reading the article to see if there might be somebody posting a backlink in it. The reader is trying to find something out, so make sure your article actually addresses question the reader may have!

Get online users to “like” you by creating a fan page for your company through Facebook. Social networking can mean huge returns for the fully optimized site; fans of your page spread the word for you by sharing content on their walls and with friends, which entices hundreds or even thousands of unique visitors to visit your page as well as your actual website.

You have probably read a few ideas in this article that you would have never thought of, in your approach to search engine optimization. That is the nature of the business, full of tips and tricks that you either learn the hard way or from others who have been there and are willing to share! Hopefully, this article has shown you how to succeed, while making fewer of those mistakes and in turn, quickened your path to achievement in search engine optimization!

Linkedin Annoncering

Der var engang!… hastag og markedsføring på de sociale medier!…

Få links fra jeres leverandører

Google Adwords kampagner ?

Annoncering på Youtube

Annoncering på Facebook

SEO Tekster

Søgeordsanalyse

Strategien for SEO

SEO optimering! 10. ting en blog kan give Jer.

Sådan du ser ud, når Google opgraderer?…

Branding på sociale medier

26. veje til et stærkt online brand

http://www.brand-design.dk/viden-om-google/

http://www.brand-design.dk/web-design-inspiration/

http://www.brand-design.dk/seo-mest-effektive-konvertering-findes/

http://www.brand-design.dk/linkbuilding/

http://www.brand-design.dk/design-af-hjemmeside/

http://www.brand-design.dk/hvorfor-vaelge-wordpress/

http://www.brand-design.dk/hvilke-sociale-medier-skal-bruges/

http://www.brand-design.dk/hvilke-soegeord/

http://www.brand-design.dk/soegemaskineoptimering/

http://www.brand-design.dk/firma-hjemmeside/

http://www.brand-design.dk/ny-hjemmeside/

http://www.brand-design.dk/on-site-seo-off-site-seo/

White Hat, Grey Hat og Black Hat SEO

SEO – Hvorfor er det vigtigt?

http://www.brand-design.dk/googles-retningslinjer-a/

http://www.brand-design.dk/soegemaskineoptimering-og-hvad-sa/

http://www.brand-design.dk/google-soegeord/

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!